ตรวจสอบผลการเรียน

http://www.rsw.sc3.tht.pw/

โรงเรียนรวมสินวิทยา

นักเรียนสามารถดูผลการเรียนออนไลน์ได้  ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

๑. สแกน QR Code นี้ หรือคลิกที่ลิงค์ด้านบน  

 

๒. เลือกเมนูสีแดง  นักเรียนเข้าสู่ระบบ

 

๓. กรอก     เลขที่บัตรประชาชน

               รหัสผ่าน   SC123

คลิกเข้าสู่ระบบ

๔. เลือก      ตรวจสอบคะแนนปลายเทอม/ปี  

๕. เลือก      ออกจากระบบ    

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน