หน้าแรก

สวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญ
สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เป็นคนใหม่ เริ่มกับสิ่งใหม่ๆ
ขอให้ทุกคนโชคดี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน